AutoverzekeringNL.com
Ga naar de inhoud

Rialto autoverzekering na verzwijging

automotive > rialto

Rialto autoverzekering na verzwijging
Rialto Verzekeringen is ooit speciaal opgericht voor mensen die elders niet terecht kunnen. Een verzekeringsmaatschappij hoeft niet iedereen te accepteren. Zo kan het gebeuren dat u geen autoverzekering krijgt na een verzwijging van informatie. Maar wie auto wil rijden, zal volgens de wet toch verzekerd moeten zijn. Vraagt u dan aan uw verzekeringsadviseur om een offerte van Rialto. In de meeste gevallen kunnen wij toch een verzekering aanbieden. Al zult u wel rekening moeten houden met een hogere premie dan u gewend bent.
Rialto werkt uitsluitend met tussenpersonen. U kunt dus niet zelf direct bij Rialto een offerte aanvragen. Wij , uw tussenpersoon - kan dat wel.

Rialto offerte aanvragen                           Heeft u vragen? Bel 0223 - 62 74 23

Autoverzekeraar / woudagroep.nl
W.Barentszstraat 47-49
1782 WC Den Helder
T. 0223 - 627423
F. 0223 - 615990

Verzwijging bij autoverzekering

Indien verzwijging bij een aanvraag voor een verzekering een feit is dan zal de verzekeraar u ook registreren in een landelijk inzichtelijke database voor verzekeraars. Bij elke nieuwe aanvraag voor bijvoorbeeld een autoverzekering zult u worden afgewezen.
Toch bieden wij de mogelijkheid om een (auto-)verzekering af te sluiten. Via verzekeraar Rialto Verzekeringen kunnen wij een aanbieding doen. Rialto Verzekeringen is dé verzekeraar voor bijzondere risico's.

Meldingsplicht en verzwijging

De meldingsplicht is een buitengewoon belangrijke plicht bij het aangaan van een verzekering. Het niet, of niet volledig verstrekken van informatie die voor verzekeraar van belang is, kan verstrekkende gevolgen hebben.
Als aanvrager/verzekeringnemer bent u op basis van artikel 7: 928 Burgerlijk Wetboek verplicht voor het sluiten van de verzekering alle feiten mede te delen die u kent of behoort te kennen en waarvan u weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatie- beslissing van de verzekeraar.

Over ons
AutoverzekeringNL.com is onderdeel van de Woudagroep.nl / Autoverzekeraar.nl te Den Helder.
Contact
Willem Barentszstraat 47-49
1782 WC Den Helder.
Telefoon : 0223 - 62 74 23
info@woudagroep.nl
Social media
facebook
Twitter
Terug naar de inhoud